FLIS- OG FUGERENS

Flis- og fugerens fra Desineur, vises hvordan skitne fliser og fuger blir rene med klut.

FLIS- OG FUGERENS

BESKRIVELSE: Er et vanntynnbart biologisk nedbrytbart konsentrat, med naturlig organisk syre. Det er et skånsomt og veldig effektivt rengjøringsmiddel.

BRUKSOMRÅDER: For fasader, betongprodukter, teglsteinfasader, naturstein og kjeramiske fliser m.m. Effektiv som rengjøring etter fuging av fliser. Rengjør fliser, fjerning av fugeslør, sementfuger samt saltog kalkavleiringer både inne- og utendørs. Produktet passer til fliser, klinker og sementfuger. Kalkavleiringer og fugeslør. Kalkavleiring i dusj og bad. Fasader, betong, telgstein og puss.

FORBRUK: 5-8 m2/kg, avhenger av overflatens porøsitet og urenselighetens karakter som skal renses. Væske -densitet 1,09 kg/liter.

Desineur Flis- og fugerens